Menu

Ondersteuning

Na afronding van de training Ondernemen Basis of de training Ondernemen Intensief biedt STOAC de deelnemers de mogelijkheid tot praktische ondersteuning bij de opzet, ontwikkeling en groei van hun onderneming. Vooraf vindt er een oriënterend gesprek plaats waarin de behoefte van de startende ondernemer door middel van een checklist volledig in kaart wordt gebracht. Doel hiervan is om zijn of haar plannen optimaal en adequaat te kunnen verwezenlijken. Naar aanleiding daarvan wordt samen met de startende ondernemer het vervolgtraject vastgesteld.

Praktische ondersteuning op diverse terreinen van het ondernemerschap

  • Opstellen ondernemingsplan
  • Opzetten administratie
  • Opstellen juridische contracten
  • Online marketing
  • Ontwikkelen website
  • Redigeren teksten

Samenwerkende partners

  • Academie voor Leercultuur
  • Taallicht